lørdag 10. juli 2010

Ta deg tid...


Denne benken fant vi langs veien. På benken er det malt:
"Ta deg tid til å hvile. Lytt til fuglene og fossen..."